Naruto Konoha Emaki Figure Naruto & Kakashi Trading Figure

Naruto Konoha Emaki Figure Naruto & Kakashi
Naruto Konoha Emaki Figure Naruto & Kakashi Trading Figure . Just a simple Naruto Konoha Emaki Trading Figure Brand New and sealed Naruto Trading Figure: -Naruto & Kakashi Approx. 3~4.5″ In Height Some Assembly Required. See details